Entrega portàtils

Aquesta setmana l’AMPA ha fet entrega de quatre nous portàtils a l’escola, en breu, també es farà entrega d’un cinquè portàtil reciclat, per tal de complir amb les necessitats informàtiques per al cicle inicial.
Aquests portàtils aniran destinats a les aules de l’escola de la Plaça Generalitat, a més, permetrà poder donar classes d’informàtica sense haver de desplaçar els alumnes a l’altra escola.
 
Entrega portatils