Qui som

JUNTA DE L’AFA

La Junta de l’AFA, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Arnau Berenguer, està composta per 11 membres, dels que cadascú té assignades una tasca en concret, que detallem a continuació:

 • Núria Acosta – Mare 3r 
 • Maria Farnell – Mare  I3 i 1r 
 • Gerard Pallàs – Pare I4
 • Pilar March – Mare I5
 • Emma Donés – Mare I4 i 5é
 • Remei Doria – Mare I4 i 3r
 • Maria Teresa Fabregat – Mare 1r
 • Ricard Melgosa – Pare I5 i 4rt
 • Anna Piñol – Mare 3r
 • Pilar Serra – Mare I5 i 3r
 • Jordi Tribó – Pare 2n i 6è

COMISSIONS

 

Presidentes
Remei Doria
Maria Teresa Fabregat

Tresoreria
Pilar Serra

Secretaria
Pilar March

Festes
Maria Teresa Fabregat
Anna Piñol
Emma Donés
Remei Doria
Ricard Melgosa
Maria Farnell

Extraescolars i menjador
Núria Acosta
Emma Donés
Pilar Serra
Maria Farnell

Llibres i xerrades
Remei Doria
Pilar March
Núria Acosta
Anna Piñol
Emma Donés

Comissió del Cros
Ricard Melgosa
Maria Teresa Fabregat
Jordi Tribó
Anna Piñol
Gerard Pallàs

Xandalls
Emma Donés
Pilar March
Maria Teresa Fabregat

Comunicació i tecnologia
Gerard Pallàs
Pilar Serra
Jordi Tribó
Anna Piñol

Activitat Nadal
Maria Teresa Fabregat
Núria Acosta
Pilar Serra
Pilar March
Maria Farnell

QUÈ ÉS L’AFA?

Les funcions principals d’una Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) són:

1. Dóna suport a famílies, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

2. Promou la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.

3. És un espai de reflexió que permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.

6. Orienta a les famílies en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats