Qui som

JUNTA DE L’AFA

La Junta de l’AFA, l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Arnau Berenguer, està composta per 11 membres, dels que cadascú té assignades una tasca en concret, que detallem a continuació:

 • Núria Acosta – Mare 2n i 6è
 • Cinthya Ayma – Mare I5
 • Albert Brufau – Pare 1r
 • Montse Camps – Mare 2n i 5è
 • Emma Donés – Mare I3 i 4t
 • Remei Doria – Mare I3 i 2n
 • Maria Teresa Fabregat – Mare I5
 • Ricard Melgosa – Pare I4 i 3r
 • Pere Rúbies – Pare 1r
 • Pilar Serra – Mare I4 i 2n
 • Jordi Tribó – Pare 2n i 5è

COMISSIONS

President i vice-presidenta
Albert Brufau
Maria Teresa Fabregat

Tresoreria
Remei Doria

Secretaria
Cinthya Ayma

Festes
Maria Teresa Fabregat
Montse Camps
Emma Donés
Remei Doria
Ricard Melgosa

Extraescolars i menjador
Núria Acosta
Cinthya Ayma
Pilar Serra

Llibres
Albert Brufau
Núria Acosta
Cinthya Ayma
Emma Donés
Remei Doria

Comissió del Cros
Montse Camps
Albert Brufau
Maria Teresa Fabregat
Ricard Melgosa
Jordi Tribó

Xandalls
Montse Camps
Emma Donés
Maria Teresa Fabregat
Pilar Serra

Comunicació i tecnologia
Pere Rúbies
Albert Brufau
Montse Camps
Jordi Tribó

Activitat Nadal
Cinthya Ayma
Núria Acosta
Montse Camps
Maria Teresa Fabregat
Pilar Serra

 

QUÈ ÉS L’AFA?

Les funcions principals d’una Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) són:

1. Dóna suport a famílies, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nois i les noies.

2. Promou la participació de les famílies a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.

3. És un espai de reflexió que permet a les famílies reflexionar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre temes educatius d’abast més general.

4. És el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies.

5. Participa en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al consell escolar de centre.

6. Orienta a les famílies en l’exercici dels seus drets i obligacions com a membres d’un centre educatiu sostingut amb fons públics.

7. Administra i gestiona els recursos que aporten els associats